Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienests

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) atbalsta dienests ir Eiropas Komisijas Intelektuālā īpašuma (IĪ) pakalpojumu iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt bezmaksas konsultācijas un informācijas sniegšanu par intelektuālā īpašuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību (IĪTA). Eiropas IĪT atbalsta dienesta pakalpojumu mērķauditorija ir zinātnieki, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un attīstības atbalsta programmās, kā arī tie MVU, kas saistīti ar starptautiskās tehnoloģiju pārneses aktivitātēm.

Ja jums nepieciešama palīdzība jautājumos par IĪTA vai arī vēlaties būt informēti par jaunumiem IĪ un pētniecības un attīstības (R&D) nozarē Eiropā, kā arī, ja esiet ieinteresēti piedalīties apmācību sesijās par IĪTA jautājumiem - Eiropas ĪĪT atbalsta dienests jums palīdzēs.

Palīdzības tālrunis

Palīdzības tālruņa pakalpojumus nodrošina pieredzējusi Intelektuālā īpašuma (IĪ) ekspertu grupa. Tā piedāvātā katram interesentam pielāgotas IĪ un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības (IĪTA) konsultācijas, nodrošinot rakstisku atbilžu sniegšanu trīs darba dienu laikā. Ekspertu grupa sniedz padomus arī par dokumentu kārtošanu, dažādiem līgumiem, kā arī citiem jautājumiem, kas saitīti ar IĪTA (piemēram licencēšana, ražošanas līgumi, sadarbības līgumi, konsorcija līgumi, u.c.).

Jūsu sniegtā konfidenciālā informācija pie mums ir drošībā. Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienests, uz līguma pamata ar Eiropas Komisiju, nodrošina jebkura dokumenta vai jebkādas citas ar konsultāciju saistītas informācijas konfidencialitāti un tā nav pieejama trešajām personām. Tādas pašas līguma saistības un atbildība ir katram palīdzības tālruņa darbiniekam. Mēs nodrošinām mums sniegtās informācijas konfidencialitāti arī pēc konsultācijas beigām.

Izpratnes veicināšana un apmācības

Eiropas IĪT atbalsta dienests regulāri piedalās dažādās kontaktbiržās, konferencēs un citos pasākumos, tādejādi popularizējot savus pakalpojumus, kā arī organizē individuālās IĪTA apmācību sesijas visā Eiropā gan klātienē, gan arī vebināru formā, kas ļauj apmācībās piedalīties ikvienam interesentam, kam ir pieejams dators un internets.

Publikācijas un informatīvie materiāli

Eiropas IĪT atbalsta dienests piedāvā plašu publikāciju klāstu, piemēram, ceļvežus, faktu lapas vai problēmsituāciju analīžu paraugus, kas sniedz noderīgu informāciju un praktiskus padomus ar IĪTA saistītu problēmu risināšanai, kas radušās, veicot ar uzņēmējdarbību saistītas aktivitātes vai aktivitātes, kas tiek realizētas ES finansēto pētniecības projektu ietvaros. Visi materiāli ir pieejami internetā Eiropas IĪT atbalsta dienesta tiešsaistes bibliotēkā. Visas atbalsta dienesta publikācijas ir iespējams saņemt e-pastā, piesakoties jaunumu saņemšanai Eiropas IĪT atbalsta dienesta mājas lapā. Tiek piedāvāts arī Eiropas IĪT atbalsta dienesta informatīvo materiālu nodrošinājums semināriem un citiem pasākumiem, taču, lai tos saņemtu, iepriekš nepieciešams sazināties ar projekta komandu.

Vēlaties plašāku informāciju par Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienestu? Esiet laipni aicināti apmeklēt Eiropas IĪT atbalsta dienesta mājas lapu vai arī sazinieties ar Eiropas IĪT atbalsta dienesta projekta komandu:

Tel.: +34 965 90 9692
E-pasts: service@iprhelpdesk.eu

Par apmācībām kontaktējieties ar IĪT atbalsta dienesta apmācību grupu: e-pasts  training@iprhelpdesk.eu