Teenused

Euroopa IPR Helpdesk on Euroopa Komisjoni ametlik intellektuaalomandi teenus, mis pakub tasuta esmast intellektuaalomandi ja intellektuaalomandi õiguse alast nõustamist ja informatsiooni. Teenus on suunatud uurimistööde teostajatele ning väikese ja keskmise suurusega Euroopa ettevõtetele, mis osalevad Euroopa Liidu (EL) poolt rahastatud koostööl põhinevates uurimisprojektides. Lisaks on teenus suunatud rahvusvahelises tehnoloogiasiirde protsessis osalevatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

IPR Helpdeskon õige partner, kelle poole pöörduda, kui te vajate abi konkreetses intellektuaalomandi õiguskaitse küsimuses, soovite saada informatsiooni uuemate arengusuundade kohta intellektuaalomandi ning teadus- ja arendustegevuse vallas, või kui olete huvitatud intellektuaalomandi õiguskaitsealastest koolitustest.

 

Nõuandetelefon

Nõuandetelefoni teenust teostab intellektuaalomandi ekspertide grupp. Asjatundjad jagavad konkreetseid nõuandeid intellektuaalomandi ja intellektuaalomandi õiguse teemadel. Kirja teel saadetud küsimused saavad vastuse kolme tööpäeva jooksul. Lisaks tegelevad eksperdid lepingutest ja teistest kokkulepetest, nagu litsentseerimise või levitamise, ühisomandi ning konsortsiumi kokkulepetest, tulenevate intellektuaalomandiga seotud probleemide hindamise ja läbitöötamisega.

Teie info konfidentsiaalsus on tagatud. Euroopa Komisjon nõuab Euroopa IPR Helpdesk’ilt lepinguliselt kõigi teilt saadud ja nõuandetelefonis jagatud informatsiooni ja dokumentide osas rangeimat konfidentsiaalsust ning keelab informatsiooni ärakasutamise ning kolmandatele pooltele avaldamise. Samasugused lepingulised kohustused on ka igal nõuandetelefoni töötajal. Teie poolt edastatud ja nõuandetelefoni ülesannete täitmisega seotud informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud ka pärast projekti lõpuleviimist.

 

Teadlikkuse tõstmine ja koolitused

 

Euroopa IPR Helpdesk’i meeskond osaleb vahendajana üritustel ja konverentsidel, et jagada teavet pakutavatest teenustest ning organiseerib individuaalseid intellektuaalomandi õiguse alaseid koolitusi terves Euroopas nii kohapealsete koolitustena kui ka veebipõhiste seminaridena.

 

Publikatsioonid ja infomaterjalid

Mitmed väljaanded, nagu teejuhid, infolehed või juhtumiuuringud, annavad kasulikku informatsiooni ja praktilist nõu, kuidas lahendada intellektuaalomandi probleeme äris või EL-i poolt rahastatud koostööl põhineva uurimisprojekti jooksul. Kõik dokumendid on kättesaadavad interaktiivses raamatukogus Euroopa IPR Helpdesk’i kodulehel. Lisaks hoiavad teid kõige värskemate intellektuaalomandi ja intellektuaalomandi õiguse uudistega kursis regulaarne e-posti uudiskiri ning kvartaliajakiri. Soovi korral pakub IPR Helpdesk informatiivset materjali, mida jagada üritustel või igapäevases äris.

 

Kui te soovite rohkem teada Euroopa IPR Helpdesk’ist,  külastage palun IPR Helpdeski’ikodulehte või võtke ühendust otse klienditoe meeskonnaga:

Telefon:  +34 965 90 9692  |  E-mail: service@iprhelpdesk.eu

Koolitustega seonduvate küsimuste korral saatke palun e-mail training@iprhelpdesk.eu