European IPR Helpdesk je oficiální služba zřízená Evropskou komisí, jejímž cílem je poskytovat bezplatné úvodní poradenství a informace z oblasti duševního vlastnictví (Intellectual Property, IP) a ze související problematiky ochrany práv z duševního vlastnictví (Intellectual Property Rights, IPR). Tato služba je určena pro evropské pracovníky ve výzkumu a vývoji a pro malé a střední podniky, které jsou zapojeny do společných výzkumných projektů financovaných EU. Navíc, mohou tuto službu využívat i malé a střední podniky, jež se aktivně účastní mezinárodního technologického transferu. 
 
Pokud potřebujete pomoc s vašimi konkrétními otázkami souvisejícími s ochranou duševního vlastnictví, nebo si přejete být informováni o posledních změnách a novinkách v oblasti duševního vlastnictví a výzkumu a vývoje v Evropě, nebo pokud se zajímáte o možnost školení v této problematice, potom je European IPR Helpdesk tím správným partnerem, kterého byste měli kontaktovat. 
 
Bezplatná linka pomoci (Helpline)
Službu Helpline zajišuje tým zkušených IP expertů. Tyto služby zahrnují na míru šité poradenství k různým typům duševního vlastnictví a k souvisejícím otázkám ochrany práv z duševního vlastnictví. Na vaše otázky jsme schopni vám poskytnout písemnou odpověď do tří pracovních dnů. Tým Helpline vám rovněž může napomoci s vyhodnocením či případnými úpravami aspektů duševního vlastnictví, které jsou obsaženy v dohodách či v jiných ujednáních, např. ve vašich licenčních nebo dodavatelských smlouvách. 
 
S veškerými informacemi získanými od vás nakládáme zcela bezpečně a důvěrně. Evropská komise smluvně zavázala IPR Helpdesk v tom směru, aby nakládání s veškerými informacemi a dokumenty obdrženými od klientů probíhalo v naprosté důvěrnosti a aby tyto informace nebyly následně využívány ani předávány třetím stranám. Stejný písemný závazek je navíc vyžadován i od každého jednotlivého pracovníka týmu Helpline. Plně respektujeme důvěrný charakter veškerých informací, které nám sdělujete pro potřeby výkonu námi poskytovaných služeb a to i po ukončení vašeho projektu. 
 
Zvyšování povědomí a školení
Tým European IPR Helpdesk se aktivně účastní technologických burz a konferencí, aby zde informoval o svých službách. Tým Helpdesk rovněž pořádá individuální IPR školení po celé Evropě a to jak formou školení konaných přímo na místě (on-site training), tak i formou distančních internetových seminářů (web-based seminars), do nichž se zájemci mohou pohodlně zapojit přímo ze svých osobních počítačů. 
 
Publikace a informační materiály
Tým IPR Helpdesk vytváří a uveřejňuje rozmanité publikace, např. průvodce, stručné faktografické přehledy (fact sheets) nebo případové studie, jež obsahují užitečné  informace a praktické postupy, jak vyřešit různé otázky vyvstávající v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví v obchodních operacích nebo během řešen evropských výzkumných projektù. Veškeré tyto dokumenty lze nalézt v on-line elektronické knihovně dostupné na webových stránkách European IPR Helpdesk. Navíc, IPR Helpdesk rovněž vydává pravidelný elektronický Newsletter a čtvrtletní Bulletin, jejichž prostřednictvím můžete být informováni o posledních novinkách na poli ochrany duševního vlastnictví. Tým IPR Helpdesku na vyžádání připravuje i další informační materiály, které mohou být šířeny na akcích nebo během každodenního obchodního styku. 
 
Chtěli byste se o naší službě EU IPR Helpdesk dozvědět víc? Navštivte prosím webovou stránku European IPR Helpdesk nebo kontaktujte přímo tým Helpdesk:
 
Telefon: +34 965 90 9692  |  Email: service@iprhelpdesk.eu
 
Pokud budete mít jakékoliv konkrétní dotazy týkající se možnosti školení, pošlete je laskavě e-mailem na adresu training@iprhelpdesk.eu